[1]
Romani, V. 2017. Subiaco libraries. Bibliothecae.it. 6, 1 (Jan. 2017), 298–316. DOI:https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/7039.